Business

Patron ve Lider Arasındaki 7 Fark

Bazı insanlar “patron” ve “lider” terimlerini birbirinin yerine kullanabilirler, ancak bu tamamen doğru değildir.

Gerçek şu ki, bazı patronlar sadece patrondur. Kurumsal piramidin yönetim bölümünde bir pozisyon alırlar. Onlara güzel bir ofis ve belirlenmiş kariyer ve gelecek sağlanmıştır. Şirketin geleceğini etkileyen kararlar alırlar ve genellikle paranın nasıl harcandığını kontrol ederler.

Ancak bunların hiçbirini lider yapmaz.

İyi olan, bazı patronlar iyi bir lider olabilir ve bunu yapmak için iş yerinde etkili bir çalışma yaparlar çalışanlarını motife ederlerse insanlar onları lider olarak kabul eder.

Başlıca farklılıkları öğrenerek ve bunları işe uygulayarak patronlar, çalışanların büyümesini geliştirerek ve bir şirketin kârlılığını artırarak en iyi yetenekleri toplayan ve elinde tutan liderler olabilir .

Öyleyse bir patronu bir liderden ayıran özellikler nelerdir? Aşağıdakiler, ikisi arasındaki bazı önemli ayrımları temsil eder.

Liderler motive eder, patronlar çalışanlarını zorlar

Liderler çalışanlarını motive eder, bu da onlara liderlik örneğini vererek izlemeleri için önerilerini sunar. Patronlar çalışanları yönlendirmek yerine zorlama eğilimindedir. Bu tür bir yönetici asla karar vermez, bu da yöneticileri eylemsiz bir duvarın arkasına saklanırken çalışanları rehberlik etmeden ve beklentiler olmadan çalışmaya zorlar.  

Gerçek liderler fikirlerini açıklar ve çalışanlarıyla birlikte karar verirler. Hedeflerini ekibe açıkça iletirler ve eylemlerine birlikte ulaşmaya çalışırlar. İlham veren ekip üyeleri ile saygılarını kaybetme arasındaki fark budur. Bir takımın bir lidere güvenmesi, takım kültürünü geliştirmeye yardımcı olabilir ve çalışanları katkıda bulunmaya motive edebilir.

Liderler Dinler, sonra konuşur

İyi liderler, üstleriyle konuşmak yerine çalışanlarını dinlemek için zaman harcarlar. Başkalarının görüşlerini dinlemenin ve karar verme sürecine dahil etmenin değerini önemserler..

Patronlar ise ortama hâkim olma eğilimindedir. Çalışanların emirlerini çok az veya hiç yönlendirmeden dinlemelerini ve yerine getirmelerini beklerler. Bu tür bir tutum, bilgi ve becerilerine değer verilen çalışanlardan oluşan bir ekip oluşturmaya sağlam bir yaklaşım değildir .

Liderler Eşitlik Sunar

İş dünyası ilkokul değildir – “öğretmenin evcil hayvanı” fikri ofiste sınıfta olduğu kadar çekici değildir. Patronlar bazen en sevdiği bir çalışanı seçebilir ve bu da belirli çalışanlara diğerlerinden daha fazla zaman ayırmak, onlara daha fazla fayda sağlamak ve ayrımcı muamele ile sonuçlanabilir. Bu genellikle diğer çalışanları üzer ve çoğu zaman ekip verimliliğini ve moralini azaltır.

İyi liderler herkese eşit davranır ve bir kişinin fikirlerine takımdaki herkesle aynı ağırlığı verir. Güçlü liderler kişisel tercihlerin dinamik bir ortam yaratmalarına izin vermezler.

Liderler ekibiyle çalışır

Bir şirket büyük bir proje başlattığında, gerçek liderler ekipleriyle projeyi paylaşır. Liderler inisiyatif alırken patronlar işi bir kenara bırakıp başkalarını “denetler”.

Bir liderin bir projeye çalışanın katkılarını görmek mutlu eder, ekibin en iyi iş çıkarması daha iyilerini yapma konusunda lidere ilham verebilir. Patronlar kenarda oturmaktan ve sadece emir vermek için etkileşime girmekten hoşlanırlar. Bu takımın motivasyonunu, işbirliğini ve yaratıcılığını incitir.

Liderler Azarlamaz

Lider yanlış eylemleri düzeltmek için vardır. Bununla birlikte, bir çalışanı yanlış iş çıkardığında, sert değil, bir yapıcı eleştiri yapar.

Liderler özel bir ortamda sağlam tavsiyeler verirken patronlar azarlama eğilimindedir ve çalışanlarını tehdit edebilir, bu da çalışanı endişe, utanç ve yenilmiş hissetmelerini sağlayabilir. Liderler de disiplin sağlayabilirler, ancak bunu yapma yaklaşımları, çalışanların çabalarını çalışmayan şeylerden uzağa yönlendirmeleri için bir öğrenme deneyimi olmalıdır.

Liderlerin Korku Üretmez

 Liderler, çalışanların korku ile terbiye etmez ve onları korku ile kontrol etmeye çalışmanın hiçbir ortamda çalışmadığını anlar. Korku şüphe, zayıflık verimlilik kaybına yol açar. Akıllı liderler güven, coşku ve empati ile ilham verir ve çalışanlarına kendi başlarına karar vermeleri için güven gösterir. 

Liderler Zaman Yaratır

Bazı patronlar çalışanlarının çoğunluğunu görmezden gelme eğilimindedir. Bu, diğer çalışanlara belirsiz bir geleceğe sürüklendikleri hissini verebilir. Liderler görmezden gelmez. Mesleklerinde çalışanlarını geliştirmek, onlara yeni beceriler öğretmek ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olmak için zaman ve çaba harcar.

Bunlar bir patron ve lider arasındaki bazı farkları temsil eder. Yeterince basit görünüyorlar, ancak basit her zaman kolay demek değildir. Gerçek liderler, yönetim tarzlarını değerlendirmek , bu temel farklılıkları anlamak ve daha sonra bu iyi liderlik özelliklerini eyleme dökmek için birlikte çaba sarf etmek gerekir.

Kaynak: https://www.villanovau.com/resources/leadership/differences-between-boss-and-leader/

Popüler Haberler

To Top